PR

Har din virksomhed brug for at komme ud over rampen med et budskab, få større synlighed, opnå redaktionel omtale af en produktlancering eller anden eksponering i medierne, rådgiver vi om vinkler og virkemidler. Ved hjælp af indgående kendskab til, hvordan medierne arbejder og tænker, ved hjælp af et omfattende netværk i medierne og ved brug af effektive tekniske virkemidler kan vi også eksekvere, så din historie får den plads i medielandskabet, den fortjener.

Krisehåndtering

De fleste større virksomheder oplever fra tid til anden at få kritisk presse. Nogle gange er kritikken så hård, at der er tale om egentlig krise, der truer virksomhedens omdømme og i ekstreme tilfælde dens eksistens.

At håndtere sådanne kriser kræver et indgående kendskab til mediernes ageren, hvordan journalister og redaktører tænker og hvordan de handler. Det forudsætter samtidig en skarp analytisk evne til at forudsige de konsekvenser, krisen vil få eksempelvis politisk, samfundsmæssigt, i forhold til investorer, omdømmemæssigt og ikke mindst bundlinjen. Samtidig er hastighed, timing og udnyttelse af momentum altafgørende for at slukke ildebranden.

Vi har mere end 20 års erfaring med krisestyring af sager med voldsom mediebevågenhed, politisk indgriben og vidtrækkende samfundsmæssige konsekvenser. Vi ved, hvordan pressen agerer, og vi ved, hvad der er klogt at sige og navnlig ikke at sige i de fleste situationer. Vi samarbejder med specialister i politisk kommunikation (public affairs) og kan ved hjælp af et solidt håndværk, erfaringsgrundlag og kontaktflader langt ind i magtens centrum nedtone eller helt afværge katastrofen i langt de fleste tilfælde.

Presserådgivning

Er det klogt at gå i pressen med mit budskab? Er timingen rigtig? Hvordan får jeg journalisten til at skrive det budskab, jeg gerne vil ud med? Hvad skal jeg svare journalisten, når han ringer? Hvordan får jeg lagt en strategi, så jeg kontinuerligt er interessant for journalisterne? Hvordan opbygger jeg et netværk i medierne? Hvordan holder jeg dem på afstand? Og er det klogt?

Det er ret almindeligt – og med god grund – at være rådvild i omgangen med medierne. Pressens magt er stor, og en uhensigtsmæssig ageren over for journalister kan have fatale konsekvenser. Derfor er der grund til at have respekt for journalister. Men ikke nødvendigvis grund til at gå i panik. Omgangen med medierne kræver indsigt i deres arbejdsmetoder, forståelse for deres arbejdsbetingelser og kendskab til en række mere eller mindre uskrevne love og mekanismer. Men med det på plads kan du ofte høste store fordele ved et professionelt og systematisk samarbejde med medierne. Mikael Winkler Kommunikation rådgiver både fra sag til sag og på den lange, strategiske bane. Vi tilbyder også kurser for større eller mindre medarbejdergrupper i organisationen, der har eller potentielt vil få pressekontakt.

Public Affairs

Er gældende lovgivning en hæmsko for din virksomheds udviklingsmuligheder, eller er en pressesag ved at få så stor politisk bevågenhed, at der er risiko for uhensigtsmæssig regulering af din branche eller forretning? Så gælder det om at have indgående kendskab til det politiske maskinrum, evnen til at analysere politikernes næste skridt, næse for at forhandle og påvirke samt at have et bredt netværk blandt politikere og beslutningstagere. Mikael Winkler Kommunikation har succesfuldt arbejdet med sager med stor politisk bevågenhed såvel landspolitisk som kommunalpolitisk og samarbejder med nogle af landets dygtigste Public Affairs-specialister. Se mere

Medietræning

Når en krisesag ulmer og er ved at spidse til, er det ofte kun et spørgsmål om kort tid, før medierne presser sig på. Det kan i mange tilfælde være fristende at gå under radaren, men det er sjældent den bedste strategi. I langt de fleste tilfælde l lønner det sig at stille op – men ikke uforberedt.

Det er vigtigt at have en god fornemmelse af, hvad du skal udsættes for. Og hvis du ikke er tilstrækkelig trænet i tv-mediet, er det en stor fordel at have prøvet situationen. At blive udsat for stærkt kritiske spørgsmål for rullende kameraer, at blive afbrudt, at blive irriteret på journalisten… kort og godt: At sidde i den varme stol og blive ristet for øjnene af andre. Tv-træning er learning by doing. Og din performance kan på få minutter gøre hele forskellen på, om din virksomhed kommer helskindet ud af krisen eller ej.

Vi tager udgangspunkt i din konkrete case, og forbereder dig bedst muligt på at servere sagen optimalt for offentligheden set fra din position. Herefter laver vi et virkelighedstro set up, hvor du vil blive behandlet af en trænet tv-journalist på samme måde, som det ville foregå i virkeligheden. Din performance bliver evalueret, og du vil blive trænet igen og igen, til din optræden ikke er usikker og dine svar har gennemslagskraft. Du opnår en fortrolighed med mediet, og du undgår ubehagelige overraskelser, når det bliver virkelighed.

Vi har professionelt udstyr og studiefaciliteter, og forløbet foregår i samarbejde med HDTV ved Henrik Denta, der har årelang erfaring som Tv-journalist fra DR, herunder TV-avisen, Pengemagasinet, 21-Søndag mv.